Meewind investeert 3 miljoen euro in duurzaam projectontwikkelaar D4

Meewind investeert 3 miljoen euro in duurzaam project-ontwikkelaar D4. Partijen gaan samen verschillende duurzame energieprojecten ontwikkelen Haarlem, 5 juli 2022 – Aanbieder van duurzame beleggingen Meewind participeert vanaf vandaag in duurzaam projectontwikkelaar D4. Met een investering van 3 miljoen euro wil Meewind bijdragen aan de volgende groeistap van het bedrijf dat door de investering extra […]

Aardwarmte opsporingsvergunning Rijnland verleend aan Shell en D4.

Aardwarmte opsporingsvergunning Rijnland verleend aan Shell en D4. 25 augustus 2021 – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan Shell en D4 een opsporingsvergunning verleend voor het opsporen en ontwikkelen van aardwarmte in het gebied ‘Rijnland’. Hieronder vallen gemeenten in de regio Holland Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer in Noord-Holland. Het komende […]

D4 en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen

D4 en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen D4 en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen Partijen vragen opsporingsvergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in de regio Rijnland.D4 en Shell hebben een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning aardwarmte in de regio Rijnland. In samenwerking met Firan willen D4 en Shell de warmtetransitie in de […]

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen De geplande Bio-LNG installatie op de Energiecampus Leeuwarden zal aardwarmte uit het warmtenet van Ennatuurlijk afnemen op momenten dat de warmtevraag in Leeuwarden beperkt is. Deze slimme koppeling zorgt voor een stabiele levering van warmte uit de aardwarmtebron en een gebalanceerd warmtenet. Zo versterken beide projecten […]

Nieuwe Bio-LNG installatie op Energiecampus Leeuwarden biedt oplossing voor duurzaam wegtransport en kringlooplandbouw

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen Leeuwarden, 8 april 2021 – Op de Energiecampus Leeuwarden wordt eind 2021 gestart met de bouw van een Bio-LNG installatie. Bio-LNG is een vloeibaar gemaakt biogas en dient als duurzame brandstof voor de scheepvaart en wegtransport. De initiatiefnemers D4, FSFE, Mele en Rolande verwachten vanaf 2023 […]

Energiecampus Leeuwarden start pilot “Energiesysteem van de toekomst”

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen D4, Liander, Gasunie, de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden starten een haalbaarheidsonderzoek op de Energiecampus Leeuwarden om ‘het energiesysteem van de toekomst’ te ontwikkelen. Een innovatieve en slimme koppeling tussen het elektriciteitsnet en de Energiecampus zou op termijn oplossingen kunnen bieden voor het overvolle elektriciteitsnet […]

D4 en HoSt ontwikkelen een mono-bermgras vergistingsconcept op de Energiecampus in Leeuwarden.

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen Deze week start een pilot project om de organische fractie uit bermgras te verwerken tot een duurzame vervanger van veen in potgrond. Per jaar wordt zo’n 4 miljoen kubieke meter aan potgrond geproduceerd. Potgrond bestaat voor meer dan de helft uit fossiel veen, waarvoor men natuurgebieden […]

Het PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen Een uitstekende zet opzoek naar het gemeenschappelijke belang in het biomassa debat! Het PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland. Vanwege het gepolariseerde debat is een gezamenlijk feitenonderzoek uitgevoerd waaraan de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en ngo’s hebben bijgedragen. Conclusie: “Het blijkt […]