Together we develop the future energy system

over ons

D4. Purpose

Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. Dit doen we vanuit onze D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten.

'Wie wij zijn en hoe wij projecten ontwikkelen is gebaseerd op onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment.'

D4. projecten

Develop 70%

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

Develop 70%

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

Deliver 100%

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

Deliver 100%

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

Onze expertise

De transitie
versnellen

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin een project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

Wij initiëren om te creëren 

Wij hebben veel kennis en ervaring van en in de energiesector en een scherpe kijk op succesfactoren in projectontwikkeling. Zo is D4. in staat om complexe energievraagstukken te analyseren en te vertalen naar nieuwe kansen voor duurzame projectontwikkeling.

Wij ontwikkelen om te realiseren

Wij zien duurzame projectontwikkeling als het commercieel en risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren, financieren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van duurzame projecten. Wij ontwikkelen onze projecten aan de hand van de D4.Approach. Deze is gericht op het creëren van duurzame waarde: voor onze partners, de omgeving en onze eigen bedrijfsvoering. 

Wij investeren om te versnellen 

D4. investeert in projecten waarin we geloven. Door te investeren in de projectontwikkeling committeren wij ons aan efficiënte en succesvolle realisatie hiervan. We staan naast onze partners.

D4. approach

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin een project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

.Dream

In de initiatiefase analyseren we de ‘opportunity’. We definiëren en structureren deze zo dat snel duidelijk wordt wat we in het project willen bereiken en hoe succes eruit ziet.

.Discover

In de .Discover fase bouwen we de business case in meer detail, we verminderen onzekerheden en we kwantificeren projectrisico’s.

.Develop

In de .Develop fase vindt de detail engineering plaats. D4. sluit de nodige contracten en regelt financiering, vergunningen en subsidies.

.Deliver

Nu kan er echt gestart worden met de realisatie van het project. De belangrijkste taak van D4. zit er op. Onze partners nemen het project over en leiden de verdere realisatie.

D4. Nieuws