Mono-bermgras
vergisting

D4 ontwikkelt een mono-bermgras vergistingsconcept op de Energiecampus in Leeuwarden. 

In een consortium, aangevoerd door Ekwadraat, Rijkswaterstaat en GasTerra, zijn sinds 2018 op kleine schaal praktijkproeven gedaan met mono-bermgrasvergisting. De onderzoeksresultaten van deze proeven tonen dat mono-bermgrasvergisting een zeer waardevolle circulaire oplossing kan bieden voor de verwerking van bermgras en natuurgras. De resultaten laten zien dat mono-bermgrasvergisting technisch en biologisch haalbaar is. Daarnaast is aangetoond dat de vezelfractie uit de vergisting kan worden opgewerkt tot veenvervanger voor potgrond en bodemverbeteraar. D4 ontwikkelt een eerste pilotinstallatie, om het mono-bermgrasvergistingsconcept te bewijzen en een circulaire oplossing voor bermgras in Friesland te bieden. Naar verwachting zal vanaf 2022 zo’n 2 miljoen m3 groengas per jaar worden geproduceerd.