We ontwikkelen onze projecten gefaseerd en met aandacht

D4. PROJECTS

D4.PROJECTS

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

.Develop

Wind-energie

Ontwikkeling windparken

windmill (1)
.Deliver

Bio-LNG

Energiecampus Leeuwarden

.Deliver

AQ.

Batterijen voor energieopslag

.Deliver

Vergisting

Mono-bermgrasvergisting

.Develop

Energiesysteem van de toekomst

Energiecampus Leeuwarden

.Deliver

Verduurzaming van het energiesysteem is ons doel, het realiseren van
duurzame energieprojecten is hiervoor het middel.