Samen ontwikkelen
we het energiesysteem van de toekomst

D4. PURPOSE

D4.PURPOSE

Ons doel

D4 is opgericht met een duidelijk doel. Samen ontwikkelen we het energiesysteem van de toekomst; duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. D4 initieert en ontwikkelt nieuwe energieprojecten. En investeert hier ook in. D4 ontwikkelt duurzame energieprojecten die impactvol en relevant zijn voor haar omgeving.

Draagvlak is een randvoorwaarde voor realisatie van duurzame energieprojecten. D4 ontwikkelt met oog voor de omgeving en omwonenden. Ook al zijn projecten van grote duurzame waarde. Het raakt mensen ook vaak in de directe leefwereld. Daarom staan we tijdig, volwassen, interactief en vaardig in verbinding met al deze belanghebbenden. 

We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partijen. Samenwerking geeft verschillende inzichten en versterkt het resultaat. We houden van partners die zich committeren aan het eindresultaat. D4 investeert bijvoorbeeld zelf in de ontwikkelprojecten. Daarmee staan we naast onze partners in het aanpakken en realiseren van lokale energievraagstukken.

Financiering van de bouw en exploitatie van duurzame energieprojecten wordt steeds meer gedaan door institutionele beleggers en banken. Investering in de ontwikkelfase vinden ze vaak nog te risicovol. D4 investeert juist in die ontwikkelfase. Op deze manier verzilveren we meer en sneller duurzame initiatieven. Dit leidt tot productie van meer duurzame energie.

Versnelling van de energietransitie vraagt om projectontwikkeling met focus op ‘key value drivers’ en een beslissing gedreven ontwikkeling waar risico’s worden gemitigeerd. D4. beheerst dit spel tot in de puntjes en zet haar netwerk, expertise en ervaring in voor de versnelling van de energietransitie.

Visie

Together we develop the future energy system.

Missie

Wij geloven dat Nederland barst van goede duurzame ideeën en kansen. Om deze daadwerkelijk te verzilveren en duurzame energie te produceren, leveren wij compleet ontwikkelde energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. Dit doen we met focus op value drivers, door beheersing van risico’s en door het creëren van draagvlak.

Kernwaarden

Wie wij zijn en hoe wij projecten ontwikkelen is gebaseerd op onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment.

D4. PROJECTS

Project

Aardwarmte Rijnland

Project

BioLNG ECL