Together we develop the future energy system

D4. PURPOSE

D4 initieert, ontwikkelt en bouwt duurzame energieprojecten. Projecten waarin we geloven en waarin we durven te investeren. We werken vanuit de D4.approach; met focus op value drivers, beheersing van risico’s en het creëren van draagvlak.

Wij initiëren om te creëren

Wij hebben brede kennis van de energiesector en een scherpe kijk op succesfactoren in projectontwikkeling. Dit stelt D4 in staat om complexe energievraagstukken te analyseren en te vertalen naar nieuwe kansen voor duurzame projectontwikkeling. We genereren ideeën en schetsen de ‘opportunity’ in de .Dream fase van de D4.Approach.

Wij ontwikkelen om te realiseren

Wij zien duurzame projectontwikkeling als het commercieel en risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren, financieren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van duurzame projecten. 

Wij ontwikkelen onze projecten aan de hand van de D4.Approach. Deze is gericht op het creëren van duurzame waarde: voor onze partners, de omgeving en onze eigen bedrijfsvoering.

Wij investeren om te versnellen

We investeren in projecten waarin we geloven. Door te investeren in de projectontwikkeling committeren wij ons aan efficiënte en succesvolle realisatie hiervan. We staan naast onze partners.

D4. APPROACH

Onze expertise

Wij ontwikkelen met oog voor de omgeving en in connectie met de omgeving.

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin het project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

Onze D4.Approach bestaat uit vier fases van projectontwikkeling: .Dream .Discover .Develop en .Deliver. Hierin staan onze basisprincipes in projectontwikkeling centraal:

  • Draagvlak is een voorwaarde: transparante en effectieve communicatie en alignment tussen team, beslissingsmakers en stakeholders
  • Focus op ‘value drivers’: de aspecten die economische en maatschappelijke impact opleveren;
  • Beslissing gedreven, niet activiteit gedreven: we gebruiken tijd en resources efficiënt. Daarom doen we alleen het werk dat nodig is om de volgende beslissing te nemen.

D4.PROJECTS

Warmterotonde

Aardwarmte Rijnland

.Develop

Wind-energie

Ontwikkeling windparken

windmill (1)
.Deliver

Bio-LNG

Energiecampus Leeuwarden

.Develop

AQ.

Batterijen voor energieopslag

.Develop

Vergisting

Mono-bermgrasvergisting

.Develop

Systeem integratie

Energiecampus Leeuwarden

.Deliver

D4. NIEUWS