Aardwarmte Rijnland

Over Aardwarmte Rijnland

Kans voor de regio

In Nederland gaan we met z’n allen zoveel mogelijk over op duurzame energie. In de Duin- & Bollenstreek hebben we met aardwarmte een duurzaam alternatief. Want met aardwarmte kunnen we huizen, bedrijven en andere organisaties duurzaam verwarmen. Aardwarmte vervangt de cv-ketel en het gebruik van aardgas. Hiermee geven de wereld samen mooier door.

Voordelen

Lokale warmte uit eigen regio

Duurzaam en klaar voor de toekomst

Onafhankelijk van aardgas

Voor een eerlijke en stabiele prijs

Makkelijk en comfortabel

Hier staan we nu

Over het project

De eerste stappen zijn al gezet. Gemeenten bekijken in welke wijken we huizen kunnen verwarmen met aardwarmte. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven krijgen de kans om zich aan te sluiten. Als alles volgens planning gaat, verwarmen we in de winter 2026-2027 de eerste gebouwen met aardwarmte uit Noordwijk. 

Partners

Shell

Shell speelt een actieve rol in de Nederlandse energietransitie. Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten, zoals deze in Rijnland, willen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse warmtetransitie.

Firan

Als specialist in infra voor nieuwe energie maakt Firan de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. Firan ontwikkelt, realiseert en beheert de lokale infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen, en zon- en windenergie. Samen met gemeenten, woningcorporaties, energieproducenten, projectontwikkelaars, en andere partners werken ze aan slimme en lokale energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten. Zo zorgen ze er ook voor dat de aardwarmte in Rijnland terechtkomt bij huizen en gebouwen. Firan verzorgt voor Aardwarmte Rijnland de realisatie van de warmtenetten.

Nieuws

Aardwarmte Rijnland