D4. approach

Onze werkwijze

Vier projectfases

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin een project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

1. Initiëren & creëren
Met uitgebreide kennis en ervaring in de energiesector, transformeren we complexe energievraagstukken naar duurzame kansen. Onze D4.approach creëert ideeën en schetst mogelijkheden in de .Dream fase. We zijn betrokken bij regionale en lokale ontwikkelingen en spelen actief in op provinciaal en gemeentelijk energiebeleid. Al een project geïnitieerd? Samen met onze partners ontwikkelen we het project graag verder!
2. Ontwikkelen & realiseren
Voor ons betekent duurzame projectontwikkeling het actief initiëren, organiseren, uitvoeren, financieren en coördineren van alle benodigde taken om duurzame projecten te realiseren. Onze aanpak, de D4.Approach, draait om het creëren van duurzame waarde voor al onze stakeholders: partners, de omgeving en ons eigen bedrijf. Wij sluiten aan bij bestaande ontwikkeltrajecten en tonen duurzaam leiderschap in onze samenwerking. We dragen financiële verantwoordelijkheid en committeren ons volledig aan het behalen van het eindresultaat.
3. Investeren en versnellen
Door te investeren in de projectontwikkeling committeren wij ons aan efficiënte en succesvolle realisatie hiervan. D4. krijgt de ‘license to operate’ om projecten te ontwikkelen, maar neemt ook ‘verantwoordelijkheid’ voor haar handelen. Door zelf te investeren en aandeel te nemen in de projecten die we ontwikkelen. Het ‘bij elkaar brengen van invloed en deze verantwoordelijkheid’ leidt tot gelijke belangen en een meer gestroomlijnde strategie van partijen in de projectontwikkeling. We staan naast onze partners.
Previous slide
Next slide

D4. projecten

Verduurzaming van het energiesysteem is ons doel, het realiseren van duurzame energieprojecten is hiervoor het middel. We richten ons op het ontwikkelen van een breed scala aan projecten zoals warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, zonneparken, zonnedaken, energieopslag en de implementatie van nieuwe technologieën.

Warmte uit de bodem voor het duurzaam verwarmen van kassen, bedrijven en woningen in de Duin- & Bollenstreek.

BioLNG ECL zet biogrondstoffen door vergisting om in Bio-LNG, Bio-CO2 en groene meststoffen.

AQ ontwikkelt, financiert en exploiteert energieopslag projecten voor diverse energievraagstukken.

Dit project biedt een hoogwaardige oplossing voor de verwerking van bermmaaisel. Een duurzaam alternatief is vergisting van gras tot biogas. 

We hebben expertise om windparken tot ‘bouw-ready‘ ontwikkelen en doen dit in samenwerking met diverse partijen in Nederland.

D4. brengt samenwerkingen tot stand om het terrein verder te ontwikkelen, voor het toekomstige energiesysteem van Leeuwarden.