GR4SS: bermgrasvergisting

Over GR4SS

Van gras naar gas

Jaarlijks wordt er tussen de 300.000 en 450.000 ton gras uit wegbermen en natuurgebieden gehaald, vaak eigendom van overheidsinstanties. Dit wordt meestal gecomposteerd, wat negatieve milieueffecten heeft door de CO2, waterstof en methaan die vrijkomt. Een duurzamer alternatief is vergisting van het gras tot biogas. GR4SS zet deze grasresten om in groen gas én hoogwaardige veenvervangers voor potgrond en vloeibare kunstmest. Er wordt 30.000 ton gras van Friese wegen en natuurgebieden vergist, geleverd door Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en Friese gemeenten.

impact 30.000 ton bermmaaisel

2.250.000 ton

Groen gas

2.700.000 kg

Vloeibare bio-CO2

175.000 kg

Kunstmest

25.000 m3

Duurzame potgrond

Waar we aan werken

Over het project

In opdracht van de provincie Fryslân voerden D4, Ekwadraat, Bioclear Earth en Ecoras een emissiestudie uit om de broeikasgasuitstoot van mono-bermgrasvergisting in een periode van 15 jaar te bepalen. Het onderzoek omvat de hele keten van maaien tot toepassing van het eindproduct. Milieuadviseur CE Delft concludeerde dat de studie betrouwbaar was. Het project voorkomt jaarlijks de uitstoot van 11.000 ton CO2-equivalent door de productie van vier conventionele producten uit fossiele grondstoffen.

Partners

HoSt

HoSt is in dit project verantwoordelijk voor het ontwerp van de installatie. HoSt zal het proces van gras tot gas vormgeven en is leidend tijdens de bouw van de vergistingsinstallatie. HoSt zal ook de exploitatie op zich nemen.

Kekkilä-BVB

Kekkilä-BVB neemt het procesontwerp van de duurzame potgrond op zich. Zij zorgen er voor dat de duurzame potgrond voldoet aan de standaarden die gesteld zijn in verschillende (inter)nationale certificaten en richtlijnen. Ook helpt Kekkilä-BVB om de duurzame potgrond op te werken tot een product dat geschikt is voor de tuinbouw.

De Financiering

LIFE-subsidie

Het consortium D4, HoSt en Kekkilä-BVB heeft in september 2022 een Europese LIFE-subsidie toegekend gekregen van €2.261.231 euro. LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal.  In 2021 heeft LIFE EU-breed 327 miljoen euro subsidie toegewezen. Hiervan is een kleine 2 procent naar 13 projecten met Nederlandse deelname gegaan.  De subsidie dekt een deel van de ontwikkelkosten en de bouw van de vergistingsinstallatie.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.