Batterij opslag
AQ.

AQ Energy Storage is een samenwerking tussen D4 en Recoy. AQ gaat batterij opslag projecten ontwikkelen inclusief financiering en de projecten gedurende hun levensduur optimaliseren en onderhouden. AQ richt zich op batterij-opslagsystemen zowel bij grootschalige PV parken als bij industriële eindgebruikers. 

Duurzame productie locaties of GVB aansuitingen met piek verbruik

Bestaande en nieuwe zon- en wind locaties. AQ richt zich op locaties met een aansluiting van 0,5 tot 20 MW.

 • Beschikt de locatie over een groot verbruik aansluiting met voldoende capaciteit (minimaal 0,5 MW teruglevering of afname in peak)
 • Is er voldoende ruimte om stroom van het net af te nemen (zitten er andere verbruikers op de aansluiting, is er ruimte op het net), minimaal 300 KW aan afname nodigKent het gebied netwerk capaciteits beperkingen
 • Is er voldoende fysieke ruimte voor een stationaire batterij (denk aan een 20 – 40 ft container voor 1 MW/2 MWh)
 

Ontwikkelen en exploiteren van stationaire batterij

Stappenplan:

 • Globale check mogelijkheden stationaire batterij op locatie en kansen gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie
 • Opvragen data en doorrekenen businesscase voor de specifieke locatie
 • Indien positieve businesscase opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst en Werkplan en Begroting, de ontwikkelkosten worden gezamenlijk gedragen, AQ voert de meeste activiteiten uit
 • Ontwikkelen stationaire batterij met go-no gomilestones in een op te richten SPV.
  〉Engineering for permit
  〉Vergunningen, bestemmingsplan
  〉Financiering
  〉Project management
  〉Realisatie
  〉Exploitatie