PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland

Het PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland. Vanwege het gepolariseerde debat is een gezamenlijk feitenonderzoek uitgevoerd waaraan de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en ngo’s hebben bijgedragen. Conclusie: “Het blijkt dat beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa niet op puur wetenschappelijke gronden bepaald kunnen worden, maar uiteindelijk sterk afhangen van het bredere perspectief dat wordt gehanteerd.”

De punten van overeenstemming tussen de partijen in het feiten onderzoek bieden perspectief voor het duurzaam en het juist gebruik van biomassa in onze groengas en waterstof projecten en sluiten aan bij onze kernwaarden: verantwoord, met lef, in connectie en met commitment:

  • Zowel de duurzaamheidsdoelstellingen als het zorgvuldig gebruik van land en bodem vormen de kaders voor inzet van duurzame biomassa.
  • Bij voorkeur wordt biomassa uit Nederland of Europa gebruikt.
  • Biomassa kan het best worden ingezet als materiaal of grondstof in de chemie.
  • Als het wordt gebruikt in de productie van duurzame energie, dan voor toepassingen waar weinig of geen alternatieven voor zijn. Daarbij is directe verbranding van primaire biomassa een van de minste geprefereerde opties.

 

Daarnaast sluiten deze conclusies goed aan bij de Routekaart voor groengas en de kabinetsvisie op de ontwikkeling van waterstof die Eric Wiebes in maart aan de Tweede Kamer presenteerde.

De integrale benadering in dit onderzoek leidt tot een heel geschikt kader om politiek-bestuurlijke afwegingen te maken voor de inzet van biomassa in de lokale energietransitie.

Een stap in de juiste richting!

Links:

Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Routekaart voor groengas

Kabinetsvisie op de ontwikkeling van waterstof