D4 en HoSt ontwikkelen mono-bermgras vergistingsconcept op de Energiecampus Leeuwarden

Deze week start een pilot project om de organische fractie uit bermgras te verwerken tot een duurzame vervanger van veen in potgrond. Per jaar wordt zo’n 4 miljoen kubieke meter aan potgrond geproduceerd. Potgrond bestaat voor meer dan de helft uit fossiel veen, waarvoor men natuurgebieden in onder andere de Baltische staten en Finland afgraaft. Gebruik van veen is niet circulair, resulteert in blijvende natuurschade en gaat gepaard met broeikasemissies van CO2 en CH4. De potgrond industrie verkoopt in Groot Brittanië alleen nog potgrond zonder veen. Ook in Nederland is veel belangstelling voor duurzame alternatieven.

Sinds 2018 zijn in een consortium, aangevoerd door Ekwadraat, Rijkswaterstaat en GasTerra op kleine schaal praktijkproeven gedaan met mono-bermgrasvergisting. De resultaten laten zien dat mono-bermgrasvergisting een zeer waardevolle circulaire oplossing kan bieden voor de verwerking van bermgras en natuurgras. Daarnaast is gebleken dat de vezelfractie uit de vergisting kan worden opgewerkt tot veenvervanger voor potgrond en bodemverbeteraar.

De verwerking van bermgras kent enkele uitdagingen, zoals de aanwezigheid van zand en proces verstorende vervuilingen, zoals (delen van) banden, plastic flessen, glas en blikjes. “Om een schoon product te garanderen, zullen we het bermgras grondig wassen en vervuilingen verwijderen”, aldus Klaas de Jong van Ekwadraat.

Het gehakselde gras zal na vergisting worden gescheiden en de vaste fractie gewassen en geperst. Zo ontstaat een mineraalarme fractie die vergelijkbaar is met veen, veenvervanger. De Wageningen University Research analyseerthet eindproduct samen met de door GZV geproduceerde veenvervanger en onderzoekt de kieming van zaden en de groei van planten. Arjan Prinsen, Innovatie Manager bij Groot Zevert Vergisting heeft hoge verwachtingen van de uitkomsten: “Diverse producenten van potgrond hebben al interesse getoond voor ons project, We hebben daarom goede hoop dat we weer een stap kunnen zetten naar een duurzamer regio.”

Indien de testresultaten positief zijn zullen D4 en HoSt naar verwachting vanaf 2022 ruim 15.000 m3 potgrond en 1.5 miljoen m3 groengas per jaar produceren, goed voor het gasverbruik van zo’n 1000 huishoudens.