BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen

De geplande Bio-LNG installatie op de Energiecampus Leeuwarden zal aardwarmte uit het warmtenet van Ennatuurlijk afnemen op momenten dat de warmtevraag in Leeuwarden beperkt is. Deze slimme koppeling zorgt voor een stabiele levering van warmte uit de aardwarmtebron en een gebalanceerd warmtenet. Zo versterken beide projecten elkaar in de opgave om de gebouwde omgeving, transportsector en landbouw in Friesland te verduurzamen.
In Leeuwarden verrijzen de komende jaren mooie duurzame projecten. Zo ook op de Energiecampus Leeuwarden. Daar zal BioLNG ECL, een samenwerking van D4, FSFE, Mele en Rolande, vanaf 2023 de fossielvrije brandstof Bio-LNG produceren, goed voor ongeveer 38 miljoen kilometer aan duurzaam vrachtwagentransport.

Michiel Ottevanger, projectmanager van D4: “Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelen we bioLNG ECL. Vrachtwagens die op onze Bio-LNG rijden hebben een CO2 voetafdruk die minimaal 95 procent lager is ten opzichte van een diesel vrachtwagen. Naast Bio-LNG produceert de installatie ook bio-CO2 voor duurzame glastuinbouw en groene meststoffen als vervanger voor kunstmest in kringlooplandbouw. We verwachten aan het einde van 2021 te starten met de bouw van de installatie, zodat de eerste duurzame vrachtwagens op onze Bio-LNG in 2023 de weg op kunnen.”

Ennatuurlijk is van plan om een warmtenetwerk in Leeuwarden aan te leggen. Dit netwerk wordt dan gevoed met duurzame warmte uit de aardwarmte bron van het consortium Warmte van Leeuwarden. De aanleg van het warmtenetwerk zal direct starten nadat de aardwarmte bron geboord en getest is. Deze test zou na de zomervakantie van dit jaar gereed moeten zijn. De levering van warmte zou dan begin 2023 kunnen plaatsvinden.

Daarnaast onderzoeken Ennatuurlijk en D4 ook een slimme koppeling tussen het elektriciteitsnet en het warmtenet, als mogelijke oplossing voor netcongestie in Leeuwarden en seizoensopslag van warmte op de Energiecampus Leeuwarden.

Peter Slot, Ontwikkelaar Duurzame warmte van Ennatuurlijk zegt “Naast het leveren van aardwarmte , onderzoeken we samen met D4 ook de mogelijkheden op de Energiecampus voor extra opslag en back-up van warmte, zodat het warmtenet in Leeuwarden verder kan groeien. Dit kan in de vorm van een dagbuffer, maar ook een ondergrondse seizoensbuffer.”

Ennatuurlijk heeft in Leeuwarden naast haar eigen warmtenetwerken ook al diverse nieuwe afnemers gecontracteerd, zoals de gebouwen van Achmea, ING, de Rijksvastgoedbedrijf, het MCL, Friesland College en M7 Real Estate. Met diverse andere zakelijke afnemers, ontwikkelaars, VVE’s en woningcorporaties, worden momenteel ook intensieve gesprekken gevoerd en zijn nieuwe contracten in voorbereiding.