Meewind investeert 3 miljoen euro
in duurzaam projectontwikkelaar D4.

Haarlem, 5 juli 2022 – Aanbieder van duurzame beleggingen Meewind participeert vanaf vandaag in duurzaam projectontwikkelaar D4. Met een investering van 3 miljoen euro wil Meewind bijdragen aan de volgende groeistap van het bedrijf dat door de investering extra financiële slagkracht krijgt om nog meer duurzame energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen en in die ontwikkeling te investeren.
Breed scala aan duurzame projecten 
Meewind staat bekend om te investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan de transitie naar een groene-energievoorziening. Het bedrijf investeert al in Greenchoice, OG Clean Fuels, econic en vele andere zon-, wind-, geothermie- en groengasprojecten via haar verschillende fondsen. D4 richt zich op het ontwikkelen van een breed scala aan duurzame projecten in de Nederlands markt, zoals: warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, batterijopslag en de implementatie van nieuwe technologieën. De nieuwe belegging in D4 sluit dan ook perfect aan bij de koers van Meewind.
Een directe bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten
Willem Smelik, oprichter en bestuurder bij Meewind, over de nieuwe investering: “Duurzame energieprojecten ontwikkelen is complex en vraagt vaak een lange adem. In de afgelopen vijf jaar heeft D4 bewezen duurzame projecten te ontwikkelen met oog voor ruimtelijke inpassing en omgevingsbetrokkenheid. Ze omarmen innovatie en beschikken over een financieel robuuste bedrijfsvoering. Gezien de resultaten tot nu toe, de groeiambities en de ervaring van de oprichters past dit dan ook goed bij onze eigen ambitie en de verwachtingen van onze 12.000 participanten. Door nu te investeren in D4 dragen de participanten van het Groenfonds Regionaal Duurzaam namelijk direct bij aan de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten.”
Perfecte timing
De kapitaalinjectie stelt D4 in staat om nog sneller door te groeien en ontwikkelingstrajecten op te starten die tot nu toe in de markt nog lastig bleken, aldus Michiel Ottevanger, medeoprichter en directeur van D4: “We hebben ons bedrijf opgericht met een duidelijk doel: de energietransitie versnellen door duurzame energieprojecten niet alleen te initiëren en te ontwikkelen, maar vooral ook te investeren in die ontwikkeling. De timing van de kapitaalinjectie van Meewind kan niet beter. We moeten we in Nederland alle zeilen bijzetten om het energiesysteem te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. En dat is meer en complexer dan alleen de productie van wind- en zonne-energie. Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving en industrie met behulp van aardwarmte en warmtenetten. Ook plaatsen we batterijen bij wind- en zonneparken en grootverbruikers, om zo het elektriciteitsnet te ontlasten.”
Over meewind

Aanbieder van duurzame beleggingen Meewind streeft samen met zijn 12.000 particuliere beleggers naar 100% duurzame energie en investeert in groene, rendabele projecten waarmee waarde wordt gecreëerd voor zowel beleggers als de aarde. Inmiddels is 300 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe, groene energie. De fondsen van Meewind financieren en realiseren samen met participanten duurzame-energieprojecten. Voor meer informatie: www.meewind.nl