Energiesysteem van de toekomst

In samenwerking met Oosterhof Holman en Ekwadraat ontwikkelt D4. de Energiecampus Leeuwarden. Op de energiecampus werken we in een breed verband samen met bedrijven, kennisinstellingen en de overheid aan het versnellen van de energietransitie. De campus faciliteert bedrijven die duurzame energie produceren, startups voor innovaties en een nauwe samenwerking met kennisinstellingen. Samen dromen, denken, durven én doen! D4. brengt samenwerkingen tot stand om het terrein verder te ontwikkelen, zodat de juiste puzzelstukken voor het toekomstige energiestysteem van Leeuwarden hier samenkomen. 

Energiecampus Leeuwarden

Op de Energiecampus werken bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en start-ups aan de energietransitie. Het is een plek om te werken, recreëren en experimenteren. Door de combinatie van ambitieuze bedrijven, kennisinstellingen, startups en de overheid ontstaat er een plek waar alle kennis op het gebied van duurzame energie samenkomt. D4Ekwadraat en Koninklijke Oosterhof Holman zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling en het beheer van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden.

Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden is bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans gebouwd. Het kantoor is circulair en gasloos. Biobased materialen zoals FSC-gecertificeerd hout vormen het hart van het gebouw. Het interieur is zoveel mogelijk recycled en refurbished. We hergebruikten een oude gymzaalvloer als akoestisch materiaal, PET flessen voor meubels en bamboe voor een duurzame vloer.

Om de duurzame ambities extra kracht bij te zetten wordt het omringende gebied gevuld met een ruim opgezette, recreatieve en waterrijke groene zone. Zo heeft de energiecampus Leeuwarden een groen aanzicht en stimuleert het de circulaire ambities nog verder.