Energiecampus Leeuwarden start pilot 'Energiesysteem van de toekomst'

D4, Liander, Gasunie, de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden starten een haalbaarheidsonderzoek op de Energiecampus Leeuwarden om ‘het energiesysteem van de toekomst’ te ontwikkelen. Een innovatieve en slimme koppeling tussen het elektriciteitsnet en de Energiecampus zou op termijn oplossingen kunnen bieden voor het overvolle elektriciteitsnet rond Leeuwarden. 
Zo willen de betrokken partijen onder andere onderzoeken of het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt kan worden door tijdens piekproductie van zonnestroom de energie in accu’s op te slaan, om te zetten in waterstof en warmte en op te slaan. Daarnaast wordt onderzocht of het zonnestroomaanbod gekoppeld kan worden aan de elektriciteitsvraag: een lokale energiemarkt.
Snelgroeiende vraag naar netcapaciteit
Door de snelle groei van het aantal zonnedaken en -weiden en een toename van de vraag naar elektriciteit zit een groot deel van het westelijk elektriciteitsnet in Leeuwarden vol. De netbeheerders verwachten dat op veel plaatsen minstens een verdubbeling van de capaciteit in het elektriciteitsnet nodig is om aan de snel stijgende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen. Hiervoor zullen ze in de periode van 2020 tot 2029 zo’n 40 miljard investeren in het onderhouden, uitbreiden en verzwaren van het landelijk elektriciteitsnet. Het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet is echter ook tijdrovend. Een gebrek aan ruimte, verouderde wet- en regelgeving en lange vergunningprocedures vormen belemmeringen voor kortetermijnoplossingen. Echter, door naast netuitbreidingen te investeren in slim gebruik van het elektriciteitsnet kunnen onnodige maatschappelijke kosten voorkomen worden.
Rol Energiecampus Leeuwarden
D4, netbeheerders Gasunie en Liander, Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zien in de Energiecampus Leeuwarden een innovatieve pilotlocatie voor het ‘energiesysteem van de toekomst’. De energiecampus leent zich uitstekend voor een slim energienet en een lokale energiemarkt. Het slimme energienet koppelt warmte-, gas-, waterstof- en elektriciteitsvraag en -aanbod met elkaar. Zo kan een efficiënt energiesysteem ontstaan, waar pieken tussen de energiedragers worden gebalanceerd. De oplossingen die hier gekozen worden, zouden in andere delen van Nederland ook toegepast kunnen worden.
Kans voor omgeving Leeuwarden

De lokale energiemarkt koppelt de elektriciteitsvraag in de omgeving aan het zonnestroom aanbod. Bedrijven en omwonenden kunnen dan apparaten aanzetten of energie opslaan als de energieprijs laag is en weer uitzetten als deze hoog is. De zonne-energieproducent krijgt een hogere elektriciteitsprijs, de consument betaalt een lagere prijs en Liander haar elektriciteitsnet wordt ontlast. De lokale energiemarkt biedt ook kansen voor rendabel gebruik en productie van waterstof in Leeuwarden.

De komende maanden werkt D4 samen met haar partners de kansen voor de Energiecampus, de lokale energiemarkt en het gebruik van groene waterstof in de regio verder uit. Vanaf 2022 zou op de Energiecampus Leeuwarden al de eerste zonnestroom opgeslagen kunnen worden.