Het PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland

BioLNG Energiecampus Leeuwarden en Ennatuurlijk gaan slim aardwarmte koppelen Een uitstekende zet opzoek naar het gemeenschappelijke belang in het biomassa debat! Het PBL onderzocht de beschikbaarheid en optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland. Vanwege het gepolariseerde debat is een gezamenlijk feitenonderzoek uitgevoerd waaraan de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en ngo’s hebben bijgedragen. Conclusie: “Het blijkt […]